Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO) ngày nay. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực sản xuất. Hiện nay, BWACO đang quản lý 6 nhà máy sản xuất nước lớn nhỏ với tổng công suất 180.000m3/ngày cung cấp cho hơn 135.000 khách hàng.
Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu