Websit giới thiệu công ty - Công ty cồ phần DV & XD cấp nước Đồng Nai

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây Dựng là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; Khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sinh hoạt đô thị, phân phối nước sạch; Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước, trạm bơm,....
Websit giới thiệu công ty - Công ty cồ phần DV & XD cấp nước Đồng Nai