Website bất động sản - Công ty TNHH Việt Hân

Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân được thành lập vào năm 2006 là một trong những công ty hàng đầu về lãnh vực bất động sản trong nước, ngoài việc tham gia tư vấn lập dự án và tư vấn xin giấy phép đầu tư cho một số công ty trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Việt Hân Group đang trực tiếp làm chủ đầu tư và tham gia đầu tư vào nhiều dự án, tiêu biểu trên cả nước.
Website bất động sản - Công ty TNHH Việt Hân