Website giới thiệu sản phẩm - Trung tâm Yến Sào Hoàng Yên EKA

TRUNG TÂM YẾN SÀO HOÀNG YẾN EKA là đơn vị đầu tiên và hàng đầu ở Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng thành công "Công nghệ nuôi yến trong nhà lấy tổ" từ năm 2004. Công trình nghiên cứu này được Bộ Khoa học công nghệ vinh danh ĐIỂN HÌNH SÁNG TẠO VIỆT NAM năm 2007
Website giới thiệu sản phẩm - Trung tâm Yến Sào Hoàng Yên EKA