Website lương thực, thực phẩm - Công ty cổ phần Sài Gòn Food

Được thành lập năm 2003 từ một doanh nghiệp chỉ có văn phòng giao dịch, thuê nhà máy gia công sản xuất. Đến nay Sài Gòn Food đã trở thành một doanh nghiệp, sở hữu sở hữu 3 xưởng sản xuất thực phẩm chế biên đông lạnh và thực phẩm ăn liền cao cấp có tổng diện tích trên gần 13.500 m2 với hệ thống kho lạnh, thiết bị cấp đông hiện đại, hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008, HACCP, BRC, Kaizen, 5S.
Website lương thực, thực phẩm - Công ty cổ phần Sài Gòn Food