Website thương mại - Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn

Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn tự hào là một doanh nghiệp trụ cột của Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh của Việt Nam, hoạt động đa ngành, chuyên sâu trên lĩnh vực sản xuất - thương mại - dịch vụ. SATRA luôn mang đến sự tin tưởng cho đối tác, hài lòng cho khách hàng và trách nhiệm vì cộng đồng.
Website thương mại - Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn