Thông tin thanh toán


Quý khách vui lòng thanh toán dịch vụ bằng thông tin dưới đây:
 
+ TÀI KHOẢN CÔNG TY CÔNG TY TNHH TMĐT ICLICK
 
Số TK: 007848990001
Ngân hàng Đông Á - CN Nguyễn Văn Nghi - TPHCM
 
 
+ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
 
- Trần Thị Hiền 
Số TK: 19025712273015
Ngân hàng Techcombank - CN Nguyễn Oanh - TPHCM
 
- Trần Thị Hiền 
Số TK: 06003841 0876
Ngân hàng Sacombank - CN Gò Vấp -TPHCM
 
- Nguyễn Đăng Thịnh
Số TK: 0071005298488
Ngân hàng Vietcombank -TPHCM
 
+ CHUYỂN TIỀN TỪ QUỐC TẾ
 
- Trần Thị Hiền 
Số TK: 19025712273 015
Ngân hàng Techcombank - CN Nguyễn Oanh - TPHCM - Việt Nam