5 quan niệm sai lầm về Digital Marketing.

Kĩ thuật số đến từ những hình thức đơn giản như lưu trữ nhạc số, ảnh số đến những phương tiện phức tạp như điện thoại di động, Internet... Digital Marketingra đời khi những phương tiện này đi vào cuộc sống con người và trở thành một phần không thể thiếu. Vào những năm 2004 - 2006 ngành này mang tên Elẻctonic Marketing với những cụm từ quen thuộc như E-commerce, E-Marketing.
Digital Marketing là một phần không thể thiểu trong xu hướng phát triển của công nghệ. Infographic dưới đây là 5 quan điểm sai lầm phổ biến về Digital Marketing nhất là đối với những người đang làm marketing online cần khắc phục để những quan điểm sai lầm này không làm ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh của bạn.