Facebook vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà tiếp thị

Theo báo cáo về tiếp thị truyền thông xã hội Examminer thì Facebook vẫn là nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất được các nhà tiếp thị lựa chọn để quảng cáo.
 

 
Gần 100% chuyên gia được tham khảo cho rằng dùng Facebook để truyền thông đến người tiêu dùng (B2C) và 89% người dùng facebook để giao tiếp với các tổ chức kinh doanh (B2B). Những số liệu thống kê nhìn có tuyệt vời nhưng hơn 57% các chuyên gia này không chắc chắn kết quả mang lại và họ không tin rằng sẽ tạo ra sự khác biệt về những mẫu quảng cáo của họ trên Facebook.

Đứng thứ nhì Twitter được 83% nhà tiếp thị sử dụng, Linkedin xếp thứ ba. Chỉ có 28% chuyên gia tận dụng ưu thế của Instagram.

Dưới đây là biểu đồ của Statista mô tả các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến được các chuyên gia tiếp thị sử dụng.