Áp dụng CNTT vào vấn đề xã hội

Code for Change là một sự kiện công nghệ khá đặc biệt diễn ra sáng nay, 16 tháng 6, tại Hub.IT, Hà Nội. Được tổ chức bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn), mục đích chính của Code for Change là nhằm giúp cho những tổ chức xã hội dân sự (Civil Social Organization, CSO) kết nối với những cá nhân và công ty có khả năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
 
Sự kiện sáng nay cũng chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các tổ chức xã hội và NGO để tạo ra các giải pháp hiệu quả hơn trong việc xử lý các vấn đề xã hội nổi cộm hiện nay. 
 
Code for change là gì? Sự kiện Code for change được Live & Learn tổ chức nhằm cổ vũ việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Sự kiện nằm trong giai đoạn đầu của eCSO – CSO trong thế giới phẳng, một dự án nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động phát triển của các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm thiện nguyện và tạo ra các sáng kiến thiết thực cho xã hội. 
 
Các nhóm tổ chức xã hội sau khi làm quen với các nhóm ICT trong sự kiện Code for change ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ có thời gian để liên lạc và hợp tác với nhau nhằm đưa ra các ý tưởng và sản phẩm thực tế. 03 giải pháp hữu dụng nhất sẽ được đơn vị tài trợ Internews thông qua Live & Learn cấp vốn với tổng số tiền 45 nghìn USD.

Kết nối giữa các tổ chức xã hội và IT Code for Change sáng nay đã thu hút được sự tham gia của hơn 20 cá nhân, tổ chức ICT và khoảng 25 tổ chức xã hội hoạt động trong những lĩnh vực rất đa dạng: nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, giáo dục trực tuyến, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người khuyết tật…
 
Các hướng gợi ý áp dụng công nghệ thông tin cho các tổ chức xã hội Trong buổi sáng nay, 6 gợi ý về cách thức có thể áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các vấn đề xã hội đã được đưa ra : sử dụng game, các ứng dụng bản đồ, crowdsourcing, social media, E-learning, mobile. Những người tham dự được phân theo nhóm và được tham khảo những gợi ý, các mô hình đã triển khai trên thế giới, những ưu nhược điểm và khó khăn của việc áp dụng các hướng đi trên tại Việt Nam.